Produkt projektu

Produktem projektu pn. Cobot „Svarozyc” będzie cobot, czyli robot współpracujący (ang. collaborative robot). Będzie miał on postać mechanicznego ramienia wspomagającego pracowników w wykonywaniu powtarzalnych czynności na linii produkcyjnej. Cobot „Svarozyc” będzie charakteryzował się lekką konstrukcją, łatwym programowaniem oraz systemem bezpieczeństwa, dzięki któremu będzie mógł pracować z człowiekiem „ramię w ramię”.

Pierwsze wersje cobota będą co najwyżej zabawkami – prototypami, na których dopiero będę się uczył. W połowie projektu powinna pojawić się wersja, mająca potencjał edukacyjny, która być może spotka się z zainteresowaniem ze strony innych makerów i hobbystów. Finalny model cobota będzie już na tyle zaawansowany i dokładny, że będzie mógł być z powodzeniem stosowany w przemyśle lekkim.

Cobot „Svarozyc” będzie prawdopodobnie robotem I generacji:

  • jego działanie polegać będzie na powtarzaniu programowalnej sekwencji operacji,
  • sekwencje operacji nie będą modyfikowane przez sprzężenie zwrotne od strony manipulowanego obiektu.

Nazwa „Svarozyc” to zinternacjonalizowane imię słowiańskiego boga Swarożyca. Swarożyc jest opisywany w literaturze jako opiekun domowego ogniska i ognia ofiarnego. Ciężko dopatrzeć się tu jakiegokolwiek związku z robotyką – po prostu interesuję się mitologią słowiańską, nazwa dobrze wygląda, da się ją wymówić po angielsku i domena z rozszerzeniem .com akurat była jeszcze wolna.

Rezultat projektu

Zakładanym rezultatem projektu pn. Cobot „Svarozyc” będzie zdobycie stanowiska Marketing Managera w jednej z najlepszych na świecie firm, zajmujących się projektowaniem i produkcją robotów przemysłowych.

Radośnie zakładam, że połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu oraz mechatroniki/robotyki będzie na tyle unikalne, że moje nazwisko będzie naturalnym pierwszym wyborem w procesach rekrutacyjnych w tym sektorze.

Oddziaływanie projektu

Jednym z trudno mierzalnych efektów projektu Cobot „Svarozyc” będzie popularyzacja robotyki, zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży.

Budowę robota zaczynam w wieku 35 lat, mając jedynie podstawową wiedzę z zakresu projektowania, programowania i elektroniki. Postępy prac będę na bieżąco dokumentował na tej stronie za pomocą artykułów, grafik i filmów. Jestem laikiem, więc istnieje duża szansa, że będę zrozumiany przez innych początkujących makerów.