Zbudowanie w pełni funkcjonalnego robota o komercyjnym potencjalne wymaga posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu: mechaniki, elektroniki i programowania, a także marketingu oraz zarządzania projektami.

Aby nie pogubić się w tak złożonym projekcie (oraz nie stracić z oczu celu i nie rozmieniać się na drobne) przygotowałem drzewo projektu w formie mapy myśli. Głównymi gałęziami drzewa są najważniejsze komponenty samego urządzenia oraz dodatkowo działania marketingowe i zarządzanie projektem. Ostatnimi ogniwami poszczególnych gałęzi są:

  • pojedyncze umiejętności, które muszę zdobyć, aby doprowadzić projekt do końca (np. język programowania Python),
  • mniejsze podzespoły, które będą się składać na końcowe urządzenie (np. bezprzewodowy panel sterowania),
  • poboczne działania, bez których nie zrealizuję elementu nadrzędnego (np. zbudować warsztat pod frezarkę CNC).

Pierwszą wersję drzewa projektu stworzyłem w warunkach wysokiej niepewności, charakterystycznej dla startupów wchodzących na nieznany rynek. Innymi słowy – mniej więcej wiem, gdzie chcę dotrzeć, ale nie wiem do końca, co mnie spotka po drodze. Widoczny powyżej plan siłą rzeczy będzie więc na bieżąco aktualizowany i uszczegóławiany.