Wg Testu Gallupa moimi dominującymi cechami charakteru są: rozwaga, uczenie się, osiąganie, odpowiedzialność oraz ukierunkowanie.

Poniżej znajdziesz opis wyżej wymienionych talentów. Polskie tłumaczenie wyników testu Gallupa jest raczej przeciętne i trudne w odbiorze, zamieszczam tu zatem własną interpretację anglojęzycznego oryginału wraz z kilkoma drobnymi uzupełnieniami.

Test Gallupa | Łukasz Jędrasiak

Podsumowanie Testu Gallupa (kliknij, aby powiększyć)

Rozwaga (Deliberative)

Osoby, u których dominuje cecha rozwaga, głęboko zastanawiają się przed podjęciem decyzji lub dokonaniem wyboru. Potrafią przewidzieć potencjalne przeszkody.

Uważam, że świat jest nieprzewidywalny, a gdzieś pod warstwą pozornej stabilizacji zawsze czai się ryzyko. Zamiast zaprzeczać jego istnieniu, wyciągam je na wierzch – tam je identyfikuję, szacuję i redukuję. Lubię wszystko planować z wyprzedzeniem – nawet do toalety chodzę zgodnie z harmonogramem.

Starannie dobieram sobie przyjaciół i więcej słucham, niż mówię. Jestem ostrożny w rozdawaniu nagród i pochwał. Jeśli z powodu swojej powściągliwości nie wzbudzam sympatii u pewnych ludzi – trudno, ich strata.

Uczenie się (Learner)

Osoby, u których dominuje cecha uczenie się, mają silne pragnienie nauki i ciągłego doskonalenia siebie. Bardziej ekscytuje je sam proces uczenia się niż jego rezultaty.

Uwielbiam się uczyć. Nie po to, aby zostać ekspertem w wąskiej dziedzinie (a potem wywiady, autografy, wizyty w zakładach pracy) – energii dodaje mi sam proces, czyli wytrwałe i rozważne zmierzanie drogą prowadzącą od ignorancji do kompetencji. W uczeniu się nie chodzi bowiem o to, żeby złapać króliczka, ale żeby cały czas za nim gonić.

Doskonale czuję się w dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy, gdzie w krótkim czasie muszę zdobyć wiedzę i umiejętności w zupełnie nieznanej dziedzinie, aby za chwilę przejść do następnego ambitnego projektu.

Osiąganie (Achiever)

Osoby, u których dominuje cecha osiąganie, mają w sobie duży zapas sił życiowych i ciężko pracują. Czerpią olbrzymią satysfakcję z bycia osobami zajętymi i efektywnymi.

Każdy nowy dzień jest jak niezapisana karta. Aby spokojnie zasnąć, muszę wiedzieć, że udało mi się osiągnąć coś konkretnego. Nieważne, jak dużo i intensywnie pracowałem – jeśli włożony wysiłek nie przyniósł żadnego namacalnego rezultatu, będę czuł się pusty w środku.

Poczucie dobrze wykonanej roboty jest jednak tylko chwilowe i utrzymuje się co najwyżej do kolejnego poranka. Na szczęście nauczyłem się jakoś żyć z poczuciem wiecznego niezadowolenia i czerpać z niego energię do pracy.

Odpowiedzialność (Responsibility)

Osoby, u których dominuje cecha odpowiedzialność, czują się psychicznie odpowiedzialne za to, co zadeklarowały się zrobić. Są wewnętrznie zobowiązane takimi wartościami jak uczciwość i lojalność.

Zasada pacta sunt servanda to nie tylko ładnie brzmiące hasełko. Jeśli już w coś się zaangażuję, to czuję się emocjonalnie zobowiązany, aby doprowadzić sprawę do końca. Od tego zależy przecież moje dobre imię.

Moja obsesyjna sumienność przekłada się na reputację osoby absolutnie niezawodnej, do której w pierwszej kolejności można zwrócić się z prośbą o pomoc. Muszę jeszcze tylko nauczyć się selekcjonować różne pomysły, ponieważ zbyt często biorę na siebie więcej zadań, niż powinienem.

Ukierunkowanie (Focus)

Osoby, u których dominuje cecha ukierunkowanie, potrafią wyznaczyć sobie kierunek, podążać nim oraz dokonywać korekt niezbędnych do tego, aby trzymać się obranego kursu.

Życie i praca bez jasno wytyczonego kierunku szybko stają się frustrujące. Dlatego też regularnie wyznaczam sobie nowe cele, zarówno zawodowe, jak i osobiste. Nieważne, czy chodzi o cele krótko- czy długoterminowe – zawsze są SMART, czyli konkretne, mierzalne i ograniczone ramami czasowymi.

Wyznaczone cele traktuję jak filtr. Każde działanie oceniam pod kątem przydatności do osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Jeśli dana aktywność nie pomaga dotrzeć do celu, to znaczy, że nie jest ważna. A skoro nie jest ważna, nie jest też warta mojego czasu.

Co to jest Test Gallupa (StrengthsFinder, CliftonStrengths)?

Test Gallupa to narzędzie badawcze, które umożliwia ocenę natężenia 34 cech charakteru w człowieku. Pięć z nich to tzw. cechy główne (talenty), które dominują w codziennym życiu. W założeniu poznanie swoich wrodzonych uzdolnień i rozwijanie ich ma przyczynić się do osiągania większych sukcesów osobistych i zawodowych.

Test Gallupa składa się z ok. 200 pytań. Każde z nich to para dwóch stwierdzeń, np. Czytam uważnie instrukcje albo Lubię natychmiast rozpoczynać pracę. Zadaniem uczestnika jest wybranie tego sformułowania, które najlepiej opisuje jego zachowanie. W zależności od wykupionego pakietu raport z badania opisuje tylko 5 najważniejszych talentów lub natężenie wszystkich 34 badanych cech.

Więcej informacji: www.gallup.com